"Spin-off start" za nami!
11 kwietnia 2022

5 kwietnia 2022 roku w sali C8 Regionalnego Centrum Innowacyjności odbyła się konferencja "Spin-off start" realizowana w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprosiło przedstawicieli Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, SPE Global Solutions oraz praktyków biznesowych wywodzących się z Politechniki Bydgoskiej, aby podzielili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami związanymi z zakładaniem biznesu akademickiego. 

Główną tematyką spotkania była przedsiębiorczość akademicka przedstawiona w wielu aspektach i z różnych punktów widzenia. Uczestnikami byli pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci naszej uczelni.