Spotkanie networkingowe "Kolej na współpracę, Biznes-Nauka-Edukacja"
23 czerwca 2022

21 czerwca 2022 roku w sali C8 Regionalnego Centrum Innowacyjności odbyło się spotkanie networkingowe "Kolej na współpracę, Biznes-Nauka-Edukacja". Organizatorami wydarzenia było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy - Dolina Narzędziowa.

Licznie zgromadzonych gości przywitał Prorektor dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ wraz z Dyrektorem CTWiT dr. inż. Mateuszem Wirwickim. Spotkanie zostało podzielone na trzy segmenty. 

Pierwszym z nich była wizyta w laboratorium doświadczalnym Wydziału Inżynierii Mechanicznej, gdzie zaprezentowano ogromne możliwości i wskazano obszary potencjalnej współpracy między branżą kolejową a światem nauki.

Następnie zaproszone firmy prezentowały swoje portfolio produktowo-usługowe. Trzecim niezwykle istotnym segmentem były przerwy networkingowe, których celem było zapoznanie się gości oraz zwiedzanie stoisk wystawienniczych, które zapełniły hol RCI. Dodatkową atrakcją wydarzenia były dwa demobusy, które prezentowały ofertę produktową firm.

Spotkanie zakończyło się długimi kuluarowymi rozmowami. Mamy nadzieję, że zaowocują one niejedną współpracą, która przełoży się na rozwój polskiego kolejnictwa i naszej uczelni!