UWAŻAJ NA FALSZYWE DECYZJE, ŚWIADECTWA OCHRONNE, UPOMNIENIA!
05 maja 2022

NIE POCHODZĄ Z URZĘDU PATENTOWEGO RP!

Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na  wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych). 
Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe. 
Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:
    • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; email: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.