Kontakt

CTWiT kontakt:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctwit@pbs.edu.pl (cały zespół)

Nasz Zespół:

dr inż. Mateusz Wirwicki
Dyrektor RCI-CTT

e-mail: wirwicki@pbs.edu.pl
tel.: 508-567-559

pokój B116

  • koordynowanie obsługi przez CTWiT zleceń zewnętrznych, koordynacja prowadzenia pośrednictwa w kontaktach biznesowych przez CTWiT, koordynacja przygotowywania i obsługi realizacji oraz trwałości wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie na działania CTWiT, koordynacja organizacji eventów CTWiT, koordynacja działań związanych z analizą potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej, oraz wyceny własności intelektualnej

 

 


 

mgr Dorota Flizikowska
Główny specjalista ds. komercjalizacji i transferu technologii

e-mail: dorota.flizikowska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 83
mobile: +48 662 149 036

pokój B100 b

  • obsługa procesu komercjalizacji. Koordynacja działań związanych z komercjalizacją bezpośrednią tj. analizy potencjału gotowości wdrożeniowej, analizy potencjału rynkowego wynalazku czy wycena praw własności intelektualnej. Opracowywanie katalogu ofert patentowych oraz zgłoszeń patentowych. Koordynacja działań Brokerów Innowacji.

 

 


mgr inż. Katarzyna Ośmiałowska
St. specjalista ds. komercjalizacji

e-mail: katarzyna.osmialowska@pbs.edu.pl
tel. 52 374 94 95

pokój B100

 

  • pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorca-naukowiec, diagnozowanie obszarów współpracy obu środowisk i pomoc w nawiązaniu współpracy między nimi, zagadnienia związane z okresem trwałości projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności, obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni

 

 


 

 

 

Piotr Kulesza
Stażysta – 1/2 etatu

e-mail: piotr.kulesza@pbs.edu.pl
tel. 52 374 87 84

pokój B100 a

  • pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorca-naukowiec, diagnozowanie obszarów współpracy obu środowisk i pomoc w nawiązaniu współpracy między nimi, networking biznesowy, doradztwo w procesie transferu technologii, obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni

 


Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

mgr Piotr Jankowski
Rzecznik Patentowy UTP

e-mail: piotr.jankowski@pbs.edu.pl
tel. 52 374 94 68

pokój C16

  • obsługa procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej

 


lic. Katarzyna Piecuch
St. specjalista ds. badań patentowych

e-mail: katarzyna.piecuch@pbs.edu.pl
tel. 52 374 94 67

pokój C16

  • obsługa procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej