MELTICA sp. z o.o.

MELTICA sp. z o.o. Spółka typu spin out.  (KRS: 0000735837, NIP: 9532750605, REGON: 380475964). Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 11.06.2018r.


MELTICA sp. z o.o.  to spin out założony przez pracowników Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. To zespół profesjonalistów, którzy uzupełniają się w swoich kompetencjach niezbędnych w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich, projektowych i materiałowych. Spółka rozwiązuje głównie problemy techniczne branży tworzyw polimerowych. Projektuje nowe, innowacyjne produkty, tworzy prototypy i wykorzystuje technologie druku 3D.

Więcej informacji o spółce na http://meltica.pl