Renewable Technologies sp. z o.o.

Spółka typu spin-off. (KRS: 0000765531, NIP: 5542973664, REGON: 382480700). Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 04.02.2019r.

W Spółce swoje udziały posiada Spółka Celowa UTP utworzona przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w celu komercjalizacji wyników badań naukowych. Politechnika przez Spółkę Celową posiada obecnie udział własnościowy spółki na poziomie 22%.

Obecnie Zarząd Spółki stanowi osoba spoza uczelni. Spółka wykorzystuje pomieszczenia Laboratorium Inżynierii OZE – LABIOZE.utp.edu.pl. Pomieszczenie biurowe mieści się w budynku CTWiT w Bydgoszczy. Spółka współpracuje naukowo z Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii ICOZE.utp.edu.pl.

Kontakt: Michał Szczepański – michal.szczepanski@eprosument.pl