Członkostwo PACTT

Centrum Transferu Wiedzy I Technologii od wielu lat jest członkiem stowarzyszenia PACTT. Jest to dobrowolne zrzeszenie przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie. Aktywnie działamy w ramach tego stowarzyszenia. Zasilamy stronę PACTTu wynalazkami stworzonymi przez naszych naukowców na poczet wielu projektów, m.in. projektu Inkubator Innowacyjności.

Oferta wynalazków Politechniki Bydgoskiej: Link do katalogu innowacji PBŚ

Adres strony WWW stowarzyszenia: Link