100 wywiadów PBŚ z firmami regionu

Wchodzimy w kluczową fazę realizacji Projektu DIALOG2.0 polegającą na tworzeniu Zespołów Naukowych w odpowiedzi na zdefiniowane problemy firm regionu kujawsko – pomorskiego.

Zapraszamy do zgłaszania się pracowników naukowych (lub zespołów naukowych) zainteresowanych podjęciem ewentualnej współpracy w odpowiedzi na uzyskane tematy.