SmartLabs

SmartLabs to:
warsztaty łączące "interesariuszy innowacji" tj. starannie dobranych przedstawicieli biznesu, nauki i administracji (m.in. na podstawie dobrych praktyk wynikających z wcześniej przeprowadzonych przez zamawiającego pogłębionych wywiadów w firmach) w formule procesu przedsiębiorczego odkrywania na podstawie metodologii wypracowanych przez Platformę S3 oraz Bank Światowy.
Głównym dążeniem Smart Labs jest inicjowanie i kontynuacja współpracy biznesu, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania obszarów/tematów biznesowych (w zakresie już wybranych regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji lub potencjalnie nowych), w ramach których możliwe będzie wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych1.
 

Główny cel SmartLabs:
Zawiązanie sieci współpracy pomiędzy trzema/czterema przedsiębiorstwami, Uczelnią oraz instytucjami otoczenia biznesu (np. „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców) w formule podpisania umowy ramowej skoncentrowanej wokół określonego tematu badawczego.

 

Założenia SmartLabs:
Przeprowadzenie warsztatów (SmartLabs) z udziałem przedsiębiorców, IOB i przedstawicieli uczelni powinno realizować następujące założenia:
1) identyfikacja i weryfikacja obszaru z potencjałem biznesowo-naukowym,
2) wypracowanie wspólnego celu i wizji rozwoju danego obszaru biznesowego,
3) nawiązanie współpracy między najlepszymi firmami oraz przygotowanie do przeprowadzenia kolejnych spotkań w celu opracowania i podjęcia wspólnych przedsięwzięć i projektów.