Smart Labs „Budownictwo prefabrykowane”

Data: 1 grudnia 2021 r.

Warsztat odbył się dnia 1 grudnia 2021 roku na terenie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z udziałem kadry naukowej, przedstawicieli Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, pracowników CTWiT, przedsiębiorców: Prezesów i kadry zarządzającej ośmiu firm budowlanych oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez organizację Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Spotkanie było moderowane przez Panią Małgorzatę Pelc z Agencji TANDEM (operatora serii warsztatów).  Spotkanie miało charakter warsztatowy, co pozwoliło na diagnozowanie perspektywicznych obszarów współpracy między uczelnią a biznesem.

Smart Labs rozpoczęto od krótkiej prezentacji osób uczestniczących, następnie odbyła się moderowana, merytoryczna dyskusja dotycząca problemów branży z uwzględnieniem analizy SWOT. Podczas warsztatu definiowano tematy, po to by na kolejnym poszukiwać możliwych rozwiązań. Ustalono, iż warto nawiązać współpracę m.in. z pracowniami projektowymi, z organizacjami architektów, po to by wyznaczać trendy, budować wizerunek i kreować rynek prefabrykacji. Uczestnicy byli zgodni, że aby prefabrykacja stała się "atrakcyjna" potrzebna jest zmiana świadomościowa po stronie architektów, projektantów, kosztorysantów. Dyskutowano o wyznaczeniu kierunków badawczych dla uczelni, a także wskazaniach dla dydaktyki, np. szerszego wprowadzenia tematu prefabrykacji do oferty edukacyjnej uczelni. Dobór uczestników okazał się właściwy, przygotowanie organizacyjne i merytoryczny przebieg zyskały akceptację uczestników, deklarujących potrzebę kontynuacji dyskusji.

W podsumowaniu warsztatu ustalono, że istnieje potrzeba kolejnego spotkania pogłębiającego omawiane problemy i zaplanowano, że warsztat drugi odbędzie się w lutym/marcu 2022r.