Smart Labs „Desing i rozwój produktów”

Data: 16.03.2022 r.

W Regionalnym Centrum Innowacyjności Politechniki Bydgoskiej przedsiębiorcy i naukowcy spotkali się 16 marca, aby rozmawiać o designie. Największą grupą tematów do potencjalnej współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a lokalnymi przedsiębiorstwami wyłonionymi w trakcie pogłębionych 100 wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu Dialog 2.0 z przedsiębiorstwami Kujaw i Pomorza były zagadnienia związane z rozwojem produktów. Identyfikacja problemów firm świetnie wpisuje się w cele nowo powstałego Wydziału Sztuk Projektowych. Wiele firm zgłaszało potrzebę wsparcia w zakresie designu, wzornictwa przemysłowego, unowocześnienia wyglądu i funkcjonalności oferowanych produktów. Aby pojawiły się konkretne rekomendacje dla uczelni zorganizowano spotkanie w metodologii Smart Labs. Ten proces przedsiębiorczego odkrywania zakłada, że każde spotkanie będzie inne. Tym razem po prezentacji uczestników oraz dyskusji na temat finansowania projektów goście zostali zaproszeni do zwiedzenia poszczególnych pracowni Wydziału Sztuk Projektowych. W podsumowaniu wizyty uczestnicy nie tylko deklarowali potrzebę kolejnych spotkań na uczelni, ale też chętnie zaproszą studentów do swoich firm, aby ewentualna współpraca dotyczyła konkretnych zadań sprawdzających się w realnych warunkach. Dopasowanie kształcenia do potrzeb biznesu to wspólny cel.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Politechniki Bydgoskiej reprezentujący wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz nowo powstały Wydział Sztuk Projektowych, partner projektu Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz kadra zarządzająca firm z różnych branż z regionu: z Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy.