Smart Labs "Rozwój usług dla kolejnictwa"

Data: 28.02.2022 r.

W poniedziałek 28.02.22 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu DIALOG2.0. Dyskusja dotycząca możliwości współpracy naukowców z przedsiębiorstwami regionu realizującymi usługi dla kolejnictwa realizowana była w formule warsztatowej zwanej SmartLabs. W pierwszej części omawiano ideę klastra, korzyści z uczestnictwa w klastrze i sprawach formalno-organizacyjnych prezentowanych na przykładzie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz doświadczeniach Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W kolejnej części pracownicy naukowi reprezentujący trzy wydziały Politechniki dyskutowali z przedstawicielami firm o wdrożeniach prac badawczo-rozwojowych i możliwościach współpracy naukowców z biznesem. Spotkanie zakończyło się deklaracją podpisania porozumienia o współpracy między obecnymi na spotkaniu firmami a Politechniką.