Smart Labs „Wzornictwo przemysłowe”

Data: 16.03.2022 r.

W Regionalnym Centrum Innowacyjności Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbył się (w formie stacjonarnej) warsztat Smart Labs przygotowany organizacyjnie przez operatora spółkę Tandem. Zdecydowano się na temat, który stanowił kontynuację poprzedniego spotkania i zrekrutowano kolejną grupę uczestników zainteresowanych tym zagadnieniem. Tandem zapewnił prowadzenie i moderowanie spotkania. Warsztat odbył się z udziałem kadry naukowej, przedstawicieli Wydziału Sztuk Projektowych, Wydziału Zarządzania, pracowników CTWiT, kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez organizację Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Łącznie uczestników wraz z moderatorem było 13.