Procedury zgłoszeniowe

Jeśli w trakcie pracy twórczej powstanie przedmiot własności przemysłowej, należy pamiętać, aby publicznie nie ujawniać tego rozwiązania, gdyż uniemożliwia to uzyskanie ochrony prawnej.

Przed dowolną publiczną prezentacją rozwiązania np. publikacją czy wykładem, należy wcześniej dokonać jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego, aby zabezpieczyć swoje prawa wyłaczne.

 

Zgłoszenia rozwiązań wynalazczych na Politechnice Bydgoskiej dokonywane są przez system:

http://patenty.utp.edu.pl