Oznaczenia geograficzne

Oznaczenia geograficzne to oznaczenia słowne odnoszące się do nazwy, miejsca, regionu, skąd pochodzi dany towar.

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne jest udzielane na produkty, które identyfikują produkt z danym terenem i jest udzielane bezterminowo.