Patenty i wzory użytkowe

Patent to prawo, które chroni wynalazek i zapewnia wyłaczne prawa do wynalazku właścicielowi patentu.

Wynalazek musi byc nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawac się do przemysłowego stosowania.

Okres ochrony wynalazku trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia patentowego. 

Wyróżniamy cztery kategorie wynalazków:

- wytwory (np. lek)

-urzadzenia (np. rower)

- sposoby (np.sposób wytwarzania chleba)

- zastosowania (np. zastosowanie kompozycji do leczenia)

Wzór użytkowy to nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy, części.

Wzór uzytkowy dotyczy przedmiotów o trwałej postaci.

Okres ochrony wzoru użytkowego trwa 10 lat.