Znaki towarowe

Znaki towarowe to oznaczenia, które umożliwiają odróznienie producentów towarów i usług od towarów i usług innych producentów.

Przykładowe rodzaje znaków towarowych to:

- słowne

- słowno-graficzne

- graficzne

- przestrzenne

- dźwiękowe

Okres ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat i może być bezterminowo odnawiana.