Badania patentowe

Badanie patentowe polega na wyszukiwaniu i analizie informacji patentowej. Badania te mają na celu zdobycie informacji jakie rodzaje rozwiązań, na jakim terytorium, ubiegają się o objęcie ochroną patentową oraz jakie technologie i przez kogo objęte są ochroną.

Przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy znaku towarowego należy przeprowadzić poszukiwanie w bazach patentowych, rejestrach znaków towarowych, aby nie naruszać prawa do zgłoszonych wcześniej rozwiązań.

Badanie stanu techniki polega na określeniu obecnego stanu wiedzy w interesującej nas dziedzinie na podstawie dostępnej literatury patentowej i technicznej. Powinno być pierwszym etapem wszelkich prac naukowo-badawczych i rozwojowych.