Informacje patentowe

Informacja patentowa to żródło informacji technicznej, informacji prawnej, a także informacji biznesowej. Obejmuje wszelkiego rodzaju informacje, zawarte w publikacjach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Informacja patentowa to:

  • rozwiązania zgłoszone do ochrony,
  • udzielone prawa wyłączne,
  • krajowe i międzynarodowe akty normatywne dotyczące ochrony własności przemysłowej,
  • publikacje, poradniki, klasyfikacje, opracowania naukowe i metodyczne
  • Źródłem informacji patentowej są literatura patentowa i patentowe bazy danych.