Bazy on-line

W załączeniu wykaz  najczęściej wykorzystywanych baz danych on-line:

  • Depatisnet - baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej, baza ogólnodostępna
  • Espacenet -  baza obejmująca wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata, baza ogólnodostępna
  • InPro Badania – baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP,  baza komercyjna dostępna tylko w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej
    PatBase - baza patentów zagranicznych obejmującą 100 milionów dokumentów z ponad 100 urzędów wydających patenty i obejmuje zgłoszenia patentowe, przyznane patenty, wzory użytkowe jak również wzory przemysłowe, baza komercyjna dostępna tylko w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej
  • UPRP – baza polskich wynalazków (patenty, wzory użytkowe), znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, baza ogólnodostępna.