Nasze Zadania

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powstał na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Patentowym R.P., a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym obecnie PBŚ.

Ośrodek należy do Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB.                                                                                                                                           

Ośrodek zapewnia bezpłatny dostęp do informacji patentowej zarówno bezpośrednio na miejscu jak również telefonicznie oraz mailowo.

Do zadań Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej należy:

  • dostęp do informacji patentowej za pomocą dostępnych w ośrodku baz patentowych
  • badania patentowe, badanie stanu techniki, badanie zdolności rejestrowej,
  • wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji patentowej,
  • pomoc merytoryczna i doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej, procedury patentowej i przepisów prawa patentowego,
  • dystrybucja materiałów szkoleniowych Urzędu Patentowego z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • współpraca z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie

 LOGO EPO