Użytkownicy

Do korzystania z usług Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej zapraszamy  studentów i pracowników Politechniki Bydgoskiej, a także studentów i  pracowników innych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego, twórców indywidualnych, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.