Obowiązujące Dokumenty

Aktualne wzory dla zleceń zewnętrznych naukowcy mogą znaleźć na stronie "http://intra.utp.edu.pl/newintra/aktyzal.php", która dostępna jest z sieci wewnętrznej Politechniki Bydgoskiej. Poniżej znajduje się lista aktualnie obowiązujacych zarządzeń:

  • Z.12.2017.2018 - Zarządzenie zawiera obecnie obowiazujący wzór protokołu odbioru.
  • Z.95.2021.2022 - Zarządzenie zawiera obecnie obowiązujące wzory umów.
  • Z.63.2021.2022 oraz Z.93.2021.2022 - Zarządzenia zawierają obecnie obowiązujace wzory kalkulacji w formie plików Excel.